Vrienden zijn onmisbaar voor onze harmonie. Dankzij de steun van onze vrienden kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuur in Weert. Daarnaast investeren we in het enthousiasmeren van jongeren om samen muziek te maken.

Wilt u ook vriend worden? Neem dan contact op met het bestuur van de stichting Steun Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Frank Gruijthuijsen
  • Secretaris: Bart Nijs  |  (06) 28 20 30 85
  • Penningmeester: Anton Cornelissen

Uw gift, groot of klein, is van harte welkom.

Stichting Steun Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert

Bankrekeningnummer: NL90 INGB 068 29 87 719