Vrienden zijn onmisbaar voor onze harmonie. Dankzij de steun van onze vrienden kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuur in Weert en jongeren enthousiast maken om samen muziek te maken.

Wil je ook vriend worden? Neem dan contact op met het bestuur van onze harmonie.

Jouw gift, groot of klein, is van harte welkom op bankrekeningnummer NL39 RABO 0302 2724 02 van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert.

Alvast bedankt!