Van Horne op Tournee

450 jaar na de politieke executie van de Graaf van Horne wordt het tijd om een muzikale ode aan hem te brengen: met een tournee. Er wordt een muziekwerk ter ere van hem gecomponeerd door Rob Goorhuis. Verder wordt een aansprekend verhaal over zijn leven gemaakt. De muziek wordt gemaakt voor harmonieorkest en carillon. Het muziekwerk wordt als eerste uitgevoerd in de Martinuskerk op 18 novmber 2018. Daarna gaat onze harmonie ermee op tournee naar onder andere Zottegem (B) en Amsterdam.

Van Horne
Graaf Philips van Horne vormde een driemanschap met Stadhouder Willem van Oranje en Graaf Lamoraal van Egmont. Zij kwamen in de 16e eeuw in opstand tegen het Spaanse gezag. Zij gedoogden de protestanten. Dat was tegen de regels van de Spaanse overheid. Daarmee stonden ze samen aan de wieg van het huidige Nederland. Het kostte de graven Van Horne en Van Egmont echter wel hun leven.

Muziek
Ter ere van Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont zijn bekende muziekstukken gemaakt. Ons volkslied Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje. De klassieke Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven is een ode aan Lamoraal van Egmont. Graaf van Horne moet het tot op heden zonder muziekstuk doen.