Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880, gevestigd aan Schuttebeemd 132, 6004 GV Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens
E-mail
Schuttebeemd 132
6004 GV WEERT
Tel: [+31 495 550370]

Het bestuur treedt op als functionaris gegevensbescherming van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert. Zij is te bereiken via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert verwerkt alleen persoonsgegevens die de gebruiker zelf doorgeeft via deze website. Verder kunnen op onze site geen persoonsgegevens achtergelaten worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid of medewerker van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: naam en e-mailadres worden slechts bewaard gedurende de behandeling van het verzonden bericht via het contactformulier, doch uiterlijk 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert gebruikt noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per e-mail versturen.

Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via e-mail.