In 1955 werd bij de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 Weert een drumband opgericht om aan de optredens van de harmonie een andere uitstraling te geven. In haar ruim vijftig jarige bestaan heeft de drumband altijd een extra dimensie toegevoegd aan de optredens van de harmonie in binnen- en buitenland, waarbij met name in de begintijd veel pionierswerk werd verricht door ere-bestuurslid Jan van Ekerschot.

In 1988 speelde de toenmalige drumband nog in de derde divisie. In 1989 promoveerde zij naar de tweede divisie en in 1990 werd zij Nederlands Kampioen, waarna in 1992 promotie volgde naar de eerste divisie.

Vanaf 1996 heeft de harmonie veel geïnvesteerd in een ombouw van de drumband tot een percussion- annex malletgroep. Een malletgroep was tot dan in de provincie Limburg nog een betrekkelijk onbekend, maar opkomend fenomeen. Mallets is een uit de Verenigde Staten overgewaaide verzamelterm voor gestemde slagwerkinstrumenten als marimba, vibrafoon, xylofoon en klokkenspel. Dit melodisch slagwerk wordt steeds populairder.

In 1997 werd de bekende slagwerkcomponist Leon Camp de muzikale leider van de groep. Onder zijn leiding wist het percussion ensemble tijdens het bondsconcours in oktober 1998 een eerste prijs met promotie naar de eredivisie te behalen, de hoogste divisie. Een maand later werd de band Limburgs Kampioen en kreeg men het predikaat lof der jury. In januari 1999 tenslotte werd de landstitel behaald.

Het percussion ensemble bleef scoren op concoursniveau. Op zondag 24 november 2002 werden zij Limburgs kampioen in de hoogste afdeling, de eredivisie. In de sectie A4 werden maar liefst 93,75 van de maximaal 100 te behalen punten behaald. Dit schitterende resultaat beloond met lof der jury, werd gehaald tijdens concourswedstrijden georganiseerd door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

Ook tijdens de volgende concourscyclus op zondag 25 november 2007 in Heythuysen op het bondsconcours van de LBT, werd een puntenaantal van 93,84 behaald. Daarmee hebben dirigent Leon Camp en de muzikanten niet alleen een eerste prijs met lof der jury behaald maar tevens het Limburgs kampioenschap én de dagprijs voor het hoogste puntenaantal van de dag.

Juli 2009 gaf Leon Camp na 10 jaar dirigentschap van het Percussion Ensemble Weert het dirigeerstokje over aan Etienne Houben.

Op zondag 20 november 2011 heeft het percussion ensemble, onder leiding van Etienne Houben, met succes deelgenomen aan het LBT-concours in Venray. Het ensemble kwam uit in de hoogste divisie en behaalde 95,75 punten. Ze werd daarmee Limburgs kampioen en dagwinnaar.

Maar het percussion ensemble scoort niet alleen op concoursen. Ook daarbuiten worden bijzondere concerten uitgevoerd. Zo nam het deel aan diverse Promsconcerten. Daarnaast ging het bijzondere samenwerkingen aan. Een voorbeeld is het Première festival in maart 2009 in Houten, waar het ensemble samen met een koor speciaal gecomponeerde werken ten gehore bracht met lovende kritieken van pers, componisten en publiek. Dit programma is in 2012 tijdens een concert, met The Streetsingers in De Bosuil, met een even groot enthousiasme ontvangen in Weert.

Van september 2009 tot augustus 2013 stond het percussion ensemble onder leiding van Etienne Houben. In augustus 2013 heeft Harold Vinclair de dirigeerstok overgenomen.

Wegens studie en werk namen diverse leden van het percussion ensemble afscheid. In december 2013 trad het ensemble met een kleinere bezetting op tijdens het Silvesterconcert in het Munttheater. In mei 2014 trad ze op in de Weertse poptempel De Bosuil met de latin pop band Balasino. Tijdens het Uitzwaaiconcert in december 2014 trad het ensemble op met de andere onderdelen van de harmonie in het Munttheater.

Sinds september 2015 zijn de krachten van de percussionensembles van de Stedelijke Harmonie St.-Antonius en de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 gebundeld in Percussion Ensemble Weert. Alles is in huis: talentvolle muzikanten, een goede dirigent en een bijzonder repertoire. Het Percussion Ensemble staat sinds januari 2018 onder leiding van Rico Stevens, die het stokje overnam van de tijdelijke dirigent Leon Camp.