Bestuur

  • Voorzitter: Nico Snellen
  • Secretaris: Willem Salemans
  • Penningmeester: Richard Dumont
  • Bestuurslid: Peter Pleunis
  • Bestuurslid: Carla Baens-van Dooren

Muziekcommissie 
Deze commissie bereidt de concerten inhoudelijk voor. Ze bekijkt onder andere welke muziekstukken worden gespeeld. Hierbij wordt gelet op het niveau van het stuk, op de capaciteiten van de muzikanten en op de benodigde bezetting. De commissie bestaat uit leden uit het harmonieorkest en de dirigent. De volgende leden hebben zitting in deze commissie: Dave Douven, Carla Baens-van Dooren, Henk Gabriëls en Sjors Seerden.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie regelt de activiteiten voor het jeugdorkest en de jeugdopleiding. De commissie bestaat nu uit: Sophie Adams, Nannie Baens, Laurens Gabriëls, Lieke van den Kerkhof, Demi Peeters en Lisa Snellen.

Tambour-maître en uniformbeheer 
Tamara Broeksmit is als tambour-maître het visitekaartje van de harmonie tijdens straatoptredens. Verder is zij het aanspreekpunt voor het uniform.

Bladmuziek en muziekarchief
Arian van Eijk zorgt voor het beheer van de bladmuziek en het muziekarchief.

Instrumentenbeheer 
Het instrumentenbeheer wordt verzorgd door Huub Salemans en Peter Baens. Zij zorgen ervoor dat alle instrumenten gereviseerd, gerepareerd of vernieuwd worden. Ook het administratieve beheer van de instrumenten nemen zij voor hun rekening.

Huismeesters
De huismeesters zorgen ervoor dat het Muziekhuis op en top in orde blijft. Het schoonhouden van de zaal, de bar en eventuele reparaties aan het gebouw behoren tot hun taken. De leden van deze commissie zijn: Anton Cornelissen, Jo van Dijk, Joost Dirckx, Sep Gielis, Harrie Kirkels, Hans Kneepkens en Theo Söntjens.

Bestuur Stichting Steun
Deze stichting zorgt voor de financiële ondersteuning van de vereniging. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Bart Maes
  • Secretaris: Bart Nijs
  • Penningmeester: Anton Cornelissen