Bestuur

  • Voorzitter: Nico Snellen
  • Secretaris: Willem Salemans
  • Penningmeester: Richard Dumont
  • Bestuurslid: Carla Baens-van Dooren
  • Aspirant bestuursleden: Mieke Douven en Nina Jongen

Muziekcommissie 
Deze commissie bereidt de concerten inhoudelijk voor. Ze bekijkt onder andere welke muziekstukken worden gespeeld. Hierbij wordt gelet op het niveau van het stuk, op de capaciteiten van de muzikanten en op de benodigde bezetting. De commissie bestaat uit leden uit het harmonieorkest en de dirigent. De volgende leden hebben zitting in deze commissie: Dave Douven, Ilona van Grimbergen, Carla Baens-van Dooren, Henk Gabriëls en Sjors Seerden.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie regelt de activiteiten voor het jeugdorkest en de jeugdopleiding. De commissie bestaat nu uit: Nannie Baens, Lieke van Zwol-van den Kerkhof, Demi Peeters, Cis Leveau en Lisa Snellen.

Tambour-maître en uniformbeheer 
Tamara Dumont is als tambour-maître het visitekaartje van de harmonie tijdens straatoptredens. Verder is zij het aanspreekpunt voor het uniform.

Bladmuziek en muziekarchief
Arian van Eijk en Henk Gabriëls zorgen voor het beheer van de bladmuziek en het muziekarchief.

Instrumentenbeheer 
Het instrumentenbeheer wordt verzorgd door Huub Salemans en Peter Baens. Zij zorgen ervoor dat alle instrumenten up-to-date blijven. Ook het beheer van de instrumenten nemen zij voor hun rekening.

Bestuur Stichting Steun
Deze stichting zorgt voor de financiële ondersteuning van de vereniging. Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Frank Gruijthuijsen
  • Secretaris: Bart Nijs
  • Penningmeester: Anton Cornelissen